Cununie civila Brasov

Ghid cununie civila Brasov – tot ce trebuie sa sti! Mirii sunt concentrați pe nuntă și nu prea acordă importanță cununiei civile. Fara oficierea cununiei civile, cununia religioasa nu se poate face. Iată câteva sfaturi de care ar trebui să ții cont pentru organizarea cununiei civile la Brasov.

UPDATAT 28.06.2021

Rezervare data și oră pentru încheierea căsătoriei civile la Primaria Brasov AICI

Programarea online nu este obligatorie în vederea încheierii căsătoriei.

ATENŢIE!
Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.
Rezervarea se face cu cel puţin 12 zile înainte de data oficierii căsătoriei.
În cazul în care căsătoria va fi cu un cetăţean străin informaţii privind actele necesare şi programarea oficierii se obţin exclusiv la sediul Stării civile Brașov.

IMPORTANT: Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun, la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice înainte de încheierea căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ – 21 iunie 2021 trebuie să depuneţi dosarul JOI – 12 iunie 2021

Fotografii Cununia Civila Primaria Brasov (27)

Stabileste data cununiei civile din Brasov

Primul lucru pe care ar trebui să îl stabilești este data cununiei civile. Cel mai bine ar fi să te sfătuiești cu toți cei dragi înainte de a stabili ziua și ora oficierii căsătoriei. De asemenea, trebuie să ții cont și de programul de la Starea Civilă, dar și de ora la care invitații pot ajunge la eveniment.

Cele mai multe cununii civila la Brasov au loc sambata. Trebuie să reții că trebuie să depui actele la primărie la exact 10 zile lucrătoare de la data la care planifici să ai cununia, incluzând ziua depunerii și ziua efectivă în care te vei căsători. Cel mai sigur ar fi să suni la Starea Civilă unde vă veți căsători pentru a vă comunica exact data când să mergeți pentru a avea cununia într-o zi anume.

La depunerea actelor trebuie sa fiti amadoi prezenti, nu se poate realiza depunerea prin imputerniciti. Trebuie să mergeți cât mai devreme la starea civilă daca va doriti o ora anume pentru oficierea cununiei civile. Obiceiul care se practica este “primul venit, primul servit”.

Foto Cununie Civila Primaria Brasov (16)

Acte necesare programare cununie civila Brasov

Cetateni romani

( pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)

1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original – valabile 14 zile;
4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
   a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
   b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
   c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Precizări cununie civila Brasov:

 • Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi , în scris , la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Cetateni straini

(când unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin)

 Actele necesare pentru cetăţeanul străin :

1. Paşaport în original şi în copie xerox;
2. Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
3. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul), Aceste acte pot fi :
   – certificatul de deces al fostului soţ în original;
   – sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original;
   – certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original.
4. Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română;
5. Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, se pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
6. Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la aliniatul precedent nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România.
7. Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial) – valabil 14 zile;

Precizari suplimentare:

 • Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat menbru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;- Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.
 • Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie

(în locul celui furat, distrus sau pierdut)

 1. Actul de identitate, în original şi copie xerox;
 2. Vechiul Certificat de căsătorie, în original;
 3. Procură specială, în original (în cazul solicitării certificatului prin împuternicit).
 • De stiut:
 • Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
 • Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostillată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentifică de către un notar din România;
Fotograf cununie civila Primaria Brasov

Programarea cununie civila la Primaria Brasov

Sef Serviciu Stare Civila Brasov

 • Inscrierile in audienta la Sef Serviciu Stare Civila se fac la adresa: Bdul Eroilor, nr. 8, Serviciul Stare Civila, parter, camera 28
 • Telefon: 0268 416550 – int.117
 • Luni: 14:00 – 15:00 Miercuri: 09:00 – 10:00

Serviciul stare civilă / birou căsătorii Primaria Brasov

 • Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
 • Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 168, +40 268 405.000 tasta 9 int. 168
 • E-mail: casatorii@spclepbv.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL BIROU DEPUNERI DECLARAȚII DE CĂSĂTORII

Luni:               08:30-11:30
Marți:             08:30-11:30
Miercuri:         08:30-11:30
Joi:                 08:30-11:30 si 15:00-18:30
Vineri:            08:30-11:30

Oficieri casatorii in timpul saptamanii de miercuri pana joi intre orele 12-13. Sambata si duminica se oficiaza casatorii în funcție de numărul de solicitări.

Taxe cununia civila Brasov

Plata prin contul de Trezorerie S.P.C.L.E.P. Brasov, C.U.I. 17773744 Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

 • Taxa oficiere casatorie in repausul saptamanal, respectiv sambata: 150 lei;
 • Taxa oficiere casatorie in repausul saptamanal, respectiv duminica: 320 lei;
 • Taxa arhiva pentru eliberarea documentelor in baza Registrelor de Stare Civila aflate in arhiva proprie, precum si a adeverintelor de domiciliu: 15 lei;
 • Taxa de urgenta pentru eliberarea in termen de 48 ore de la data inregistrarii cererilor, a certificatelor si dovezilor de stare civila, a copiilor dupa documente primare ce au stat la baza intocmirii actelor si faptelor de stare civila, precum si a adeverintelor si a furnizarii datelor din Registrul Local de evidenta a persoanelor: 200 lei;
 • Taxa speciala de permisiune inregistrari video/fotografie oficieri casatorii: 40 lei;

Lucruri importante de stiut cununie civila Brasov

Formulare completate de solicitant

1.Actele se depun și se completeză declarația de căsătorie cu 10 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei, luându-se în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua căsătoriei.

2.La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.Contravenţii
1) Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66)
f) omiterea declarării, în faţa ofiterului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

Foarte important!

Persoanele pe care le doriti ca sa fie fie martorii la cununia civila (cei care vor semna actele alaturi de voi) este obligatoriu ca sa aibe la ei cartile de identitate in original. Nu pot fi martori cetatenii care prezinta permise de conducere, pasapoarte sau alte acte oficiale.

Nu uita de certificatul prenuptial

Cel mai bine ar fi să te programezi la medicul de familie fix cu o zi înainte de depunerea actelor pentru cununie deoarece certificatul medical prenupțial este valabil doar 24 de ore – adică nu te mai poți prezenta mai târziu la primărie pentru depunerea actelor.

De asemenea, cununia civilă nu poate avea loc la mai puțin de 10 zile și la mai mult de 14 zile de la emiterea certificatelor prenupțiale (incluzând data eliberării și ziua căsătoriei), așa că va trebui să știi să comunici doctorilor data de eliberare ce ar trebui să fie trecută pe acestea.

Pentru analize ar fi bine să te interesezi dinainte dacă se oferă rezultatele pe loc sau peste câteva zile (sunt necesare analizele de sânge pentru depistarea virusului HIV și a sifilisului și o radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei).

Poate fi mai avantajos, pentru a economisi timp, sa cereti emiterea certificatului prenuptial la laboratorul unde ati facut si analizele. Exista laboratoare care pot elibera acest act, dar in acelasi timp exista laboratoare care nu pot elibera astfel de formulare, deci trebuie sa va interesati inainte.

Ghid cununie civila Brasov. Sfaturi si acte cununie civila Primaria Brasov. Ce trebuie sa stii pentru oficierea cununiei civile in Brasov.


Cauti fotograf pentru ziua cununiei civile din zona Brasov ?

Daca sunteti in cautarea unui fotograf de nunta, ati ajuns unde trebuie.
Puteti solicitata oricand o oferta pentru servici foto sau video pentru ziua cununiei civile. Realizam fotografii la primarie inainte si dupa ceremonie si poze in parc cu voi si invitatii din ziua cununiei civile.

Cauti fotograf pentru ziua cununiei civile din zona Brasov ?

Daca sunteti in cautarea unui fotograf de nunta, ati ajuns unde trebuie.
Puteti solicitata oricand o oferta pentru servici foto sau video pentru ziua cununiei civile. Realizam fotografii la primarie inainte si dupa ceremonie si poze in parc cu voi si invitatii din ziua cununiei civile.


Fotografii de la cununiile civile din zona Brasov

Aici puteti vedea fotografii de cununie civila cu toate momentele importante la care am participat din zona Brasovului.