Versuri iertaciune de la parinti

Versuri Iertaciune De La Parinti
Versuri iertaciune de la parinti

Versuri iertaciune de la parinti ce se rosteste de catre vornic in numele copiilor, chiar inainte de a se iesi din casa. Acest obicei este privi ca o binecuvantare a parintilor pentru tinerii ce urmeaza a se casatori.

Versuri iertaciune de la parinti

(Dezlegarea)

Ascultați, dumneavoastră,
Cinstiți meseni, cinstiți socri mari,
Puținele cuvinte
De rugăminte.
Se roagă fiica dumneavoastră cu plecăciune
Ca să le dați iertăciune,
Să le dați blagoslovire,
Că marele și puternicul Dumnezeu
Luni, întâia zi, a făcut Cerul și Pământul
Și Idemul, adică Raiul.
Marți l-a împodobit
Cu Soarele și Luna.
Joi a făcut Dumnezeu pe strămoșul nostru, Adam,
Cu trupul din lut,
Cu oasele din piatră,
Cu sângele din mare,
Cu frumusețea din soare,
După chip și asemănare
Sfinției Sale.

Versuri deslegare de la parinti

Și văzând Dumnezeu că nu e bine
De a locui omul singur pe lume,
I-a dat somn strămoșului nostru Adam
Și a rupt o coastă din stânga sa
Și a făcut pe strămoașa noastră Eva,
Luând după chip și asemănarea Sa.
Sculându-se Adam din somn
Și văzând pe strămoașa Eva lângă el,
A strigat cu glas tare:
– Ce este aceasta, Doamne?
Domnul i-a răspuns:
– Aceasta este carne din carnea ta
Și oase din oasele tale
Și se cheamă ție
Soție
Și veți fi amândoi un trup.
Precum Domnul i-a blogoslovit,
Ca să se-nmulțească
Ca iarba pământului,
Ca florile codrului,
Ca nisipul mării,
Mulți și mulți crescură
Și se-nmulțiră
Ca stelele cerului,
Ca florile codrului,
Ca nisipul mării,
Până a venit vremea și la acești doi tineri
Care șed cu genunchile plecate,
Cu fețele rușinate,
Dumneavoastră să roagă cu plecăciune

Versuri iertaciune de la parinti


Ca să le dați iertăciune
Precum a binecuvântat
Dumnezeu pe Avram
De i-a înfrunzit toiagul lui uscat
Fiind de nouă’ș’nouă de ani,
Precum i-a binecuvântat
Și pe cei doisprezece patriarhi
De le-a înflorit cununile pe capul lor
Ca dumneavoastră, cinstiți părinți,
Care sunteți de la Dumnezeu meniți
Să-i iertați,
Să-i binecuvântați.
Căci binecuvântarea părinților
Întăresc casele fiilor;
Blestemele părinților
Risipesc casele fiilor,
Că Dumnezeu așa a binecuvântat:
Că feciorul și fecioara va lăsa
Pe tata și pe mama
Și se va lipi de muierea sa,
Și se va lipi amândoi un trup.
De la nunul cel mare,
Un bacșiș mare;
De la cinstita mireasă,
O batistă de mătasă
Și un pahar de vin,
Că așa e de la Hristos, amin.