Psalmul 102

Psalmul 102 citit din Biblia Ortodoxa. Rugaciune zilnica din Sfanta Scriptura. Psalmul 102 rostit o data, de 7 ori si de 49 de ori.

Psalmul 102

 1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
 2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
 3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
 4. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
 5. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
 6. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
 7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
 8. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
 9. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
 10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
 11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
 12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
 13. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
 14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
 15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
 16. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
 17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
 18. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
 19. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
 20. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
 21. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
 22. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.

Psalmul 102 rostit o data

Psalmul 102 rostit de 7 ori

Rugaciune – Psalm 102 citit de 49 de ori

Citirea din Psaltire poate fi benefică în mai multe moduri

În primul rând, Psaltirea este o colecție de psalmi și cântări biblice care sunt considerate de mulți creștini ca fiind unele dintre cele mai importante texte religioase. Citirea acestor psalmi poate ajuta la dezvoltarea unei conexiuni mai puternice cu Dumnezeu și la îmbunătățirea vieții spirituale.

În al doilea rând, citirea din Psaltire poate ajuta la reducerea stresului și a anxietății. Studiile arată că lectura psalmilor poate avea un efect calmant asupra minții și corpului și poate ajuta la gestionarea emoțiilor negative.

În plus, citirea din Psaltire poate ajuta la îmbunătățirea memoriei și a capacității de concentrare. Deoarece psalmii sunt scrise într-un stil poetic și folosesc diferite figuri de stil, citirea lor poate fi un exercițiu bun pentru creier și poate ajuta la dezvoltarea abilităților de lectură.

În concluzie, citirea din Psaltire poate fi benefică pentru sănătatea spirituală și mentală și poate ajuta la dezvoltarea unui stil de viață echilibrat și armonios.