Citate din Biblie despre iubire

Citate Din Biblie Despre Iubire 1

Iata cateva citate din Biblie despre iubire. În ansamblu, iubirea în Biblie este un concept profund, care acoperă mult mai mult decât simpla atracție romantică sau emoțională. Este despre a fi dornic să faci bine pentru ceilalți și să îi iubești cu o iubire sinceră și devotată.

Unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Biblie despre iubire este 1 Corinteni 13. Acesta descrie caracteristicile iubirii adevărate, care sunt: răbdarea, bunătatea, lipsa invidiei și mândriei, lipsa aroganței, îngăduința, neînchipuitul rău, bucuria adevărului și speranța. Iubirea înseamnă să ai grijă de cei din jur și să îi tratezi cu respect, să fii altruist și să îi ajuți atunci când au nevoie.

Ce este iubirea?

Iubirea este un sentiment profund de atașament, devotament și afecțiune față de o altă persoană, obiect sau ideal. Este o emoție puternică și complexă, care poate fi trăită în mai multe forme, cum ar fi iubirea romantică, iubirea părintească, iubirea față de prieteni, iubirea față de animale sau iubirea față de Dumnezeu.

Iubirea in Biblie

În Biblie, iubirea este un concept complex și bogat în semnificații. Termenul ebraic pentru iubire este „ahava”, iar termenul grec este „agape”. Acestea sunt folosite în diferite contexte și situații în Scriptură, pentru a descrie diferite tipuri de iubire.

În general, iubirea în Biblie este o trăsătură divină a lui Dumnezeu și o poruncă pe care oamenii o au de a iubi pe alții. În Vechiul Testament, Dumnezeu este descris ca fiind un Dumnezeu al iubirii, care își arată compasiunea și mila față de poporul său. În Noul Testament, Isus Hristos a vorbit mult despre iubire și a încurajat oamenii să-și iubească unii pe alții așa cum El i-a iubit.

Citate Biblie

Citate din Biblie despre iubire

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate;
dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.” 

1 Corinteni 13:4-8

„Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!”

1 Corinteni 16:14

„Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.” 

Psalmi 143:8

„Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii

Coloseni 3:14

„Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Proverbe 3:3-4

Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.”

1 Ioan 4:16

Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.”

1 Ioan 4:19

Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste.”

Efeseni 4:2

Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”

1 Corinteni 13:13

„Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate.”

1 Petru 4:8

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.

Romani 12:9

„Si-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntr. aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste.”

Efeseni 3:16-17

„Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

1 Corinteni 13:13

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.”

Ioan 15:12
Citate Din Biblie Despre Iubire Versete Alese

Citate din Biblie despre iubire

„Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!”

Isaia 49:15-16

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.”

Romani 12:10

Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!”

2 Tesaloniceni 3:5

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt.”

Efeseni 5:25-26

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.”

1 Ioan 4:12

„Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.”

1 Ioan 4:20

„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.”

Ioan 15:13

„De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.”

Isaia 43:4

„Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

1 Corinteni 2:9

„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.”

Romani 13:8

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.”

1 Ioan 3:1

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai populare citate din Biblie despre iubire. Biblia este o carte vastă, cu multe povești despre iubire și compasiune.

Articole de pe blog: